}

Skočdopolová Věra

Trenérka
BIO

Trenérka s dlouholetou praxí. Dobrá duše našeho teamu.