}

Sledování webových stránek

Veškeré informace o trénincích, závodech, soustředěních, i dalších akcích PKLbc, stejně tak kontakty na trenéry, aktuality, formuláře, ceník, atd., jsou uvedeny na oficiálních stránkách Sportovního plaveckého klubu Slavia Liberec http://www.plaveckyklub.cz. Informace na webu je třeba brát jako oficiální informace.

 

Zdravotní způsobilost, zdravotní prohlídky

Vždy na začátku každého školního roku (do 1.9.) rodiče předloží doklad o zdravotní způsobilosti ke sportovnímu tréninku (formulář je k dispozici ke stažení na https://plaveckyklub.cz/ke-stazeni/ ). Rodiče nebo osoba, do jejíž péče je dítě svěřeno, zodpovídají za dobrý zdravotní stav svěřence, jak při trénincích, tak při závodech. V případě zdravotní indispozice dítě zůstává na bazénu do konce tréninku (trenéři nepošlou menší dítě domů bez doprovodu).

 

Placení členských příspěvků

Placení členských příspěvků probíhá včas dle platného ceníku a dle požadovaných termínů pro platby (15.9., 30.1.). Platby se provádějí na účet klubu 705805773/0300, vedený u ČSOB, a.s..

 

Tréninkové pomůcky

Plavec nosí na tréninky veškeré předepsané tréninkové pomůcky. Tréninkové pomůcky (desky, ploutve krátké, osmičky, pití, šnorchly, atd.) jsou specifikovány dle zařazení plavce do příslušného družstva.

 

Omluvy z tréninků

Omluvenky z tréninku hlásí rodiče (nikoliv dítě samo) trenérovi příslušného družstva v dostatečném předstihu nejlépe formou SMS/e-mail (případně telefonicky).

Pokud dítě nepřijde na trénink, nejsou trenéři povinni zjišťovat, proč tomu tak bylo.

 

Závody – nominace

Nominace na závody jsou vždy včas uvedeny na webových stránkách : https://plaveckyklub.cz/akce/ . Jedině na této oficiální klubové stránce budou uvedené případné změny (změna odjezdu, změna termínu apod.). Paralelně jsou informace sdělovány i dětem. Jakýkoli jiný zdroj informací (z doslechu, od jiných rodičů) neberte prosím jako oficiální a ověřený.

 

Omluvy ze závodů

Omluvenky ze závodů je nutné hlásit co nejdříve je to možné, nejpozději však ve středu do 12,00 před příslušnými závody (souvislost se soutěžním řádem – odhlašování závodníka). Omluva z důvodu náhlých zdravotních problémů je možná kdykoliv.

V případě neomluvené absence z jiných než zdravotních důvodů budou rodiče za své dítě hradit náklady v plné výši.

 

Vybavení na závody

Vybavení plavce na závody zahrnuje oddílové oblečení, dostatek závodních plavek, plavecké brýle (i náhradní), ručníky, bazénovou obuv, čepičky, atp..

Pokud není zajištěna strava, plavec musí mít s sebou dostatek kvalitního jídla a pití.

 

Odjezdy a příjezdy – vyzvedávání

Na akce PKLbc se odjíždí v daný čas z předem stanoveného místa. Ve výjimečných případech je po předchozí domluvě možné vyzvednutí dítěte i z jiného místa, avšak pouze po trase cesty bez zajížděk.

Pro příjezdy platí stejná pravidla.

 

Mobilní telefony

PKLbc na svých akcích zásadně nedoporučuje používání mobilních telefonů za účelem hraní her, sledování (i nahrávání) videí, sledování sociálních sítí.

Používání mobilních telefonů je doporučeno pouze za účelem kontaktu se svými blízkými, případně jako hudební přehrávač.

Používání mobilních telefonů na konkrétních akcích PKLbc (závody, soustředění) je vždy v kompetenci vedoucího akce.

 

Ukončení činnosti

Při ukončení plavecké kariéry dítěte bychom rádi toto rozhodnutí probrali osobně spolu s Vámi a trenérem příslušného družstva.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *