}
Petr Kořínek

„Posouváme plavání o stupínek výš“

Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) je zdánlivě úplně nový klub, neboť formálně vznikl v červenci 2020. Nicméně jeho historie sahá daleko hlouběji. Vznikl totiž sjednocením dvou stávajících klubů, a to plaveckého oddílu při TJ Slavia Liberec (SlLi) a Sportovního plaveckého klubu Liberec (SPKLi). Tedy dvou klubů, které se v minulosti na fungování libereckého plavání podílely významnou, i když trochu odlišnou měrou. Došlo ke spojení dlouholeté historie SlLi, která dnes již činí více jak 63 let, s dvacetiletým mládím SPKLi.

V Liberci tak vznikl silný klub s početnou členskou základnou, který se zařadil mezi největší v republice. Zvýšil tak konkurenceschopnost libereckého plavání v rámci celé ČR, zejména v soutěžích družstev, ale i v jednotlivcích. Byly vytvořeny předpoklady pro lepší výkonnostní růst plavců, došlo k posílení trenérské základny včetně předávání zkušeností,  k posílení portfolia rozhodčích. Spojení klubů se projevilo zejména v optimalizaci tréninkových skupin vedoucí k posílení motivace a soutěživosti plavců.

PKLbc zajišťuje činnosti od základní výuky plavání po trénování závodních plavců všech kategorií. Tréninky probíhají pravidelně dle předem stanoveného rozpisu v areálu plaveckého bazénu v Liberci na Tržním náměstí. Kurzy začínají od výuky základního plavání pro nejmenší děti (od 6-ti let), přičemž postupnými kroky plavce vedeme k závodnímu plavání. Klub nabízí kvalitní přípravu výkonnostních plavců, z nichž se někteří propracují až k vrcholovému plavání, ale zároveň provozuje i družstva kondičního plavání. Na pravidelné tréninky navazuje účast na závodech dle věku a výkonnosti plavců, od menších regionálních závodů až po mistrovství republiky a mezinárodní soutěže. Součástí závodní přípravy jsou také různá soustředění.

Tréninky a výuka jsou vedeny kvalifikovanými trenéry a cvičiteli, kteří se průběžně neustále vzdělávají. Jedná se o tým jednak zkušených, ale i mladých začínajících trenérů, vesměs z řad bývalých aktivních plavců s bohatými zkušenostmi z vlastní závodní kariéry.

Za dobu trvání libereckého plavání vychovaly kluby SlLi a SPKLi spoustu mistrů republiky v různých kategoriích od žáků po dospělé (a po masters), řadu juniorských i  několik seniorských reprezentantů, držitelů dobových republikových rekordů až po 3 účastnice olympijských her.

90%
Doporuče je nás
100%
Spokojenost členů

Proč jít právě k nám

Jsme největší klub v Libereckém kraji a patříme mezi pár největších v ČR, máme největší základnu, máme za sebou dlouho historii a moho úspěšných plavců, včetně účasti na OH. Máme velmi kvalitní tým trenérů, kteří se neustále vzdělávají. Můžeme nabídnout především velmi kvalitní přípravu výkonnostních plavců, ale máme i družstva kondičního plavání …

Corona Cup 2019

Seznamte se s našimi trenéry

Naše trenérské uskupení se skládá z mnoha zkušených trenérů. Vaše děti budou v těch nejlepších rukou.

Counter Image
0
Počet družstev
Counter Image
0
Počet členů

Co o našem klubu říkají naši členi